top of page

Astrologia Biznesu

Startując z biznesem Twoim celem jest działać przez wiele, wiele lat, a każdy kolejny miesiąc i rok ma przynosić coraz większe przychody i wzrost Twojej firmie. Warto zatem rozpocząć biznes w sprzyjającym dla Ciebie momencie, jak również w trakcie jego prowadzenia podejmować właściwe działania oraz współprace z najbardziej rezonującymi osobami. Astrologia biznesu jest narzędziem, które może Ci pomóc w zdobyciu wglądu w swoje możliwości i zagrożenia, co przekłada się na lepsze zarządzanie i podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych.

Narodziny firmy...

Usługi astrologii biznesowej mogą obejmować analizę szans na sukces w określonej branży, identyfikację najsilniejszych obszarów biznesowych, które należy rozwijać oraz wskazanie potencjalnych zagrożeń i trudności, z którymi przedsiębiorca może spotkać się w przyszłości. Astrolog biznesowy może także zaproponować konkretne strategie działania, które pomogą przedsiębiorcom wykorzystać swoje mocne strony i uniknąć pułapek.

Korzyści płynące z usług astrologii biznesowej obejmują lepsze zrozumienie swoich własnych predyspozycji i ograniczeń, co pozwala na lepsze zarządzanie zespołem i podejmowanie strategicznych decyzji. Astrologia biznesowa może również pomóc przedsiębiorcom w identyfikowaniu najlepszych okresów na podejmowanie ważnych decyzji i wdrażanie nowych projektów. 

Przykładowy zakres usług dla biznesu:

  • wyznaczenie daty rozpoczęcia działalności firmy lub otwarcia filii,

  • doradztwo w określeniu nazwy firmy,

  • dobór oraz rekrutacja pracowników i partnerów biznesowych,

  • doradztwo w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych,

  • wyznaczanie istotnych dat podejmowanych przedsięwzięć,

  • planowanie rozwoju firmy,

  • wskazanie ważnych miejsc dla firm,

  • określenie czynników, które pomogą się firmie rozwijać, a także wyznaczenie takich, które będą hamować rozwój.

Cena uzgadniana indywidualnie uzależniona od potrzeb klienta.

bottom of page