top of page

Dostępne online

Mini Horyzont Przyszłości

Mini prognoza astrologiczna.

  • 30 min.
  • 70 złotych polskich
  • Konsultacja telefoniczna

Opis usługi

Krótka konsultacja telefoniczna, której celem jest udzielenie odpowiedzi na problematyczne kwestie, w obliczu których stoisz oraz pomoc w podjęciu decyzji i uzyskaniu wskazówek dotyczących konkretnej sytuacji.


Zasady rezygnacji

Termin rezerwacji może ulec zmianie, o czym zostaniesz poinformowana/y telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail najpóźniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu w wybranym przez siebie terminie, również proszę Cię o kontakt z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Szanujemy wzajemnie zarówno swój czas, jak i innych osób, które chciałyby umówić ten sam termin.


Dane kontaktowe

+48 798 827 936

mapazycia13@gmail.com

Kwiatowa 55, 95-006 Bukowiec, Poland


bottom of page